Jaktdekken for å forhindre skader i frontparti

Team vovvov.no har blitt utfordret på å utvikle et dekken som har forsterket brystparti slik at faren for skader av for eksempel kvister i brystregionen reduseres betraktelig. Dekkenet er under utvikling, og vi håper på å kunne presentere en prototype i nær fremtid.